Psí sporty Výcvik psů

Kolik povelů potřebujeme na hoopers?

Hoopers je založené na samostatné práci psa, kdy psovod je „upoután“ ve čtverci a psa na překážky vysílá. Kromě samostatné práce psa se hodí, aby pes rozuměl povelům pro jednotlivé překážky, nějaké to točení apod.

Tady máte sepsané povely, jaké používáme my a bez kterých bychom se neobešli!


Povely pro jednotlivé překážky

Oblouk

Oblouk je nejčastější překážka, která se v hoopers vyskytuje, podobně jako je to se skočkou u agility. Narozdíl od agility, kde na skočku potřebujeme xy povelů, nám tady stačí jeden, který označí oblouk jako takový.

Povel pro oblouk není nutné používat při každém proběhnutí psa. Oblouky bývají pěkně v dráze psa, tak často stačí ukazovat správně nebo povzbudit psa povelem pro vyslání dopředu. Když je ale oblouk ve větší vzdálenosti od psovoda, pomůže psovi povel určený přímo pro oblouk, aby věděl kam má zamířit.

Nejčastěji používaná slova: hoo, hop, dodo, skrz.

Tunel

Tunel je velmi oblíbená překážka a stačí na ní jeden povel.

Nejčastěji používaná slova: tunel, skrz, tuch.

Barel

Obíhání barelu bývá také oblíbenou částí hoopers parkuru, jen musíme dostat pod kontrolu, aby pejsek oběhnul barel ze správné strany. Potřebujeme tedy 2 povely.

Důležité je si stanovit předem, jakou metodiku točení chci používat. Jestli zadaný povel, např. „toč“ znamená „toč se doprava / po směru hodinových ručiček, ať já stojím kdekoliv“ a nebo to znamená „oběhni ten barel tak, aby ses točil ke mně“. Viz obrázek – jednou posílám psa od pravé nohy, podruhé od levé nohy, dráha psa je stále stejná. Pokud používám metodiku levá/pravá, dávám vždy povel pro točení doprava. Pokud však používám metodiku ke mně/ode mě, pak dávám v prvním případě povel pro točení ode mě a v druhém případě pro točení ke mně.

Z mých zkušeností je metodika ke mně/ode mě jednoduchá pro psovoda, snadno si člověk i v rychlosti uvědomí, který povel použít. Avšak, pokud jsou povely dobře naučené, pak je metodika levá/pravá pochopitelnější a jistější pro psa. Je to jen můj názor a má zkušenost, volba metodiky je na vás!

Nejčastěji používaná slova: levá/pravá, toč/jdi, cik/back, lele/prapra, tutu/tamtam.

Teoreticky by se hodil ještě jeden povel, kdy pes barel míjí a netočí se kolem něj úplně. Z praxe ale vidím, že to není životně důležité, pokud pes má povel na vysílání, tak na nějaké „běž“ to vezme i za barelem (a naopak zareaguje-li na své jméno, vezme to před barelem).

Stěna

Tady jsou v podstatě 3 různé způsoby vypracování překážky. Buď je stěna daná jen jedna a běží se před ní nebo za ní a nebo jsou dané dvě stěny vodorovně vedle sebe a pes probíhá mezi nimi.

Jak to ošéfovat povely? Pokud pes běží před stěnou, je to pro něj v podstatě stejné, jako by nevypracoval žádnou překážku. Vystačíme si tak se jménem psa, díky tomu nalákáme pozornost na sebe a pes běží před stěnou.

Na oběhnutí za stěnou je možné použít běžný povel pro oběhnutí předmětu. A poslední situace, kdy pejsek probíhá mezi dvěma stěnami by zasloužila nějaký speciální povel na proběhnutí. Často se setkávám s tím, že je povel stejný jako pro oběhnutí stěny a u svého staršího pejska jsem to tak také používala, ale je tu riziko, že pes poběží až za druhou stěnu a tím pádem bude chybovat.

Nejčastěji používaná slova: okolo, wall, zaza.

Tango Mat

TanGo Mat (nebo Touch & Go Mat) je nejnovější překážkou v hoopers a zatím poměrně málo probádanou. Cílem je proběhnout přes target, dotknout se jej alespoň jednou packou a udržet rovný směr, který je vytyčený čtyřmi tyčemi. Pokud trénujete sbíhané zóny v agility, princip je stejný, jen tady je target větší.

Nejčastěji používaná slova: touch, ťap, run.


Další užitečné povely mimo překážky

Odložení
Foto: Olča Poulíčková

Aby pejsek zůstal sedět na startu je důležitý základ zejména pro vyšší úrovně závodů, ale i v H0 se můžete setkat se startem z odložení mimo čtverec. Doporučuji tedy odložení nepodcenit.

Nejčastěji používaná slova: zůstaň, čekej, seď.

Focus na překážky

Často lidmi podceňovaný povel, který se ale v psích sportech hodně hodí. A ve chvíli, kdy se hoopers startuje z odložení dál od psovoda, tak to beru jako základ, který je potřeba naučit. Pes se díky povelu na focus naučí zaměřit na překážku i přesto, že má psovoda za zády a nebo někde mimo trasu parkuru. Pak se můžete spolehnout, že po uvolnění poběží pes na překážku a ne přímo k vám.

Nejčastěji používaná slova: připrav se, ready, bude.

Startovní / uvolňovací povel

Čas a chyby se začínají měřit od chvíle, kdy pes protne úroveň první překážky. Jestli je v tu chvíli psovod nachystaný nebo ne, to už není starostí rozhodčího. Předčasný start je zbytečná chyba a proto je super, aby pejsek startoval opravdu na uvolňovací povel.

Nejčastěji používaná slova: ok, go, běž, pojď. Můžete použít i jméno psa nebo povel pro první překážku v parkuru. Může to však mít svá úskalí.

Proč nepoužívám jako startovní povel jméno psa? Protože pokud pes kouká, kde co lítá, je nejjednodušší způsob, jak ho opět „zapnout“, oslovit ho jménem. Pak ale potřebuji, aby se na mě jen podíval a zůstal stále sedět na startu. A proč nepoužívám povel pro první překážku? Především proto, že má vypouštěcí povel vždy stejný a má tak jistotu, že opravdu může.

Vysílačka vpřed

Vysílačku využije v hoopers každý, ať už máte psa velkého nebo malého, pomalého nebo rychlého. Vždy vám „omezuje“ čtverec, ve kterém se pohybujete a pes pak pracuje na dálku sám. Je tedy dobré, aby věděl, že když se řekne povel pro vpřed, že se nemá ohlížet a makat dál na další a další překážky.

Nejčastěji používaná slova: běž, vpřed.

Ke mně

Nejedná se o vypracování povelu „ke mně“, jako ve sportovní kynologii. Ale pes musí umět zareagovat, když si ho chceme stáhnout k sobě, aby nám neustřelil na nějakou vzdálenější překážku, která zrovna není v pořadí.

Nejčastěji používaná slova: jméno psa, tady, sem.

Podtáčení

Podtáčení je spíš výraz, který znají agiliťáci na skočce. I v hoopers je potřeba, i když nemáme skočky. Hodí se mezi překážkami. Občas potřebujeme psa mezi dvěma oblouky dostat „od sebe“. Otočit ho tak, aby zamířil na překážku směrem od nás.

Nejčastěji používaná slova: jdi, tam, pryč, kšá.

Povel pro odměnu – drž / vezmi

A v poslední řadě, po doběhnutí parkuru, přichází odměna. Pokud si pejsek bude chodit pro odměnu bez povelu, může se snadno stát, že v půlce běhu odběhne z parkuru pryč a odmění se. Když dáte odměnu pod povel, bude větší šance, že parkur doběhnete správně. Povel se pak odvíjí od toho, zda odměňujete hračkou nebo jídlem.

Nejčastěji používaná slova: drž, můžeš, vezmi, ber.